O nas

OBRAZLOŽITEV IMENA DRUŠTVA ZA RAZISKOVANJE POSOŠKEGA NARAVOVERSTVA MATJAR

Matjar je izraz, ki se je v lokalnem posoškem narečju uporabljal za poimenovanje velikih kamnov, ki so stali v prostoru in označevali posebne točke moči. Z besedami enega od posoških naravovercev, Janeza Strgarja iz Volčanskih Rutov:

»Matjar je naravna pokončna skala ali kamen, ki je lahko zraščen s podlago, lahko pa je tudi postavljen in ima kot tak svojo moč, zato so ga staroverci častili na poseben način.« (Medvešček, P., Iz nevidne strani neba, ZRCA SAZU Ljubljana, 2015, str. 48)

Beseda matjar se v pričevanjih posoških naravovercev v knjigi Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba omenja 70-krat. Znane so lokacije več matjarov v krajih po Posočju. Prvič je beseda omenjena v literaturi že v Medveščkovi knjigi Skrivnost in svetost kamna (Založništvo tržaškega tiska Trst, 1992).

Besedo matjar smo izbrali za ime našega društva, ker so matjari eden izmed najpomembnejših simbolov starodavne kulture posoških naravovercev. Po pričevanjih so prebivalci Posočja verjeli v njihovo moč in jih uporabljali že tisočletja. Matjar je slovenska narečna beseda, saj so jo uporabljali slovensko govoreči Posočani. Prizadevali si bomo, da bo ob drugih specifičnih naravoverskih izrazih našla svoje mesto v ustreznih slovarjih slovenskega jezika.

DRUŠTVO MATJAR

Društvo za raziskovanje posoškega naravoverstva Matjar je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju raziskovanja, ohranjanja in promocije posoškega naravoverstva v Republiki Sloveniji, Evropski Uniji in svetu.

Posoško naravoverstvo je zgodovinska skupnost na širšem območju severozahodne Slovenije, ki se je v religioznih prvinah, načinu življenja in mentaliteti razlikovala od večinske slovenske kulture.

Društvo sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju raziskovanja in ohranjanja spomina na posoško naravoverstvo kakor tudi naravne in kulturne dediščine nasploh ter tako prispevajo k razvoju društvene in sorodnih dejavnosti.

 • Namen društva je aktivno delovanje na področju raziskovanja in ohranjanja spomina na posoško naravoverstvo, ki ga dosega s tem, da:
 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s posoškim naravoverstvom,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • prirejaja okrogle mize, sestanke, srečanja ter druge društvene in javne dogodke,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja in dogodke s področja delovanja društva in tako spodbuja etičen odnos javnosti do posoškega naravoverstva,
 • sodeluje pri načrtovanju programov osveščanja javnosti na področju svojega delovanja,
 • spodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva.

Član/ica društva lahko postane, kdor aktivno raziskuje in ohranja spomin na posoško naravoverstvo. Kdor želi postati član/ica društva, upravnemu odboru društva predloži pristopnico, v kateri izrazi željo postati član/ica društva, se zaveže, da bo deloval/a v skladu s statutom društva ter opiše svoje raziskovalne interese oziroma dejavnosti, skladne z nameni in cilji društva Matjar.