Predavanje prof. dr. Cirile Toplak : Tiho znanje – Posoško staroverstvo nekoč in danes

Kdaj:
14. junij, 2018 @ 18:00 – 19:00
2018-06-14T18:00:00+02:00
2018-06-14T19:00:00+02:00
Kje:
Cerkljanski muzej

Leta 2015 je slovenska javnost doživela svojevrstno senzacijo z odkritjem obstoja dotlej
neznane skupnosti v odročnih predelih Posočja. Posoški »staroverci« ali »naravoverci« so v
1950ih in 1960ih letih svoje skrivnosti zaupali umetniku in zbiralcu Pavlu Medveščku, nato
pa ga zaprisegli v 42-letno molčečnost. Zato je šele nedavno objavil obsežno etnografsko
gradivo pod naslovom »Iz nevidne strani neba«. Vsebina Medveščkovih zapisov nakazuje
povezanost prvin staroverstva s predkrščanskim in predslovanskim obdobjem.
Posoški staroverci niso del procesov oživljanja predkrščanske religioznosti in kulture, ki
smo mu priča v vseh družbah tranzicijske post-socialistične Evrope. Predstavljajo relikt
predmodernega načina življenja in mišljenja, ki se je ohranil skozi stoletja navkljub in prav
zaradi nasilnega zatiranja. Šele svetovne vojne in modernizacijski procesi 20. stoletja so
razkrojili to davno izročilo in na njem temelječe družbene strukture in odnose.
V predavanju bo poudarek na staroverski ideologiji, načinu izbora voditeljev, izvoru in
delitvi oblasti, odločevalskih procesih, varovanju skupnosti, samostojnih skupnostnih
socialnih in ekonomskih politikah, kakor tudi na svojstvenem izobraževalnem sistemu ter
odnosu z večinsko skupnostjo in zlasti z rimsko-katoliško Cerkvijo. Predstavljena bo teza,
da posoška staroverska skupnost ustreza opredelitvam staroselstva, ki naj bi v moderni
Srednji Evropi več ne obstajalo v organizirani obliki, kakor tudi teoriji heterotopije, torej
družbenega prostora, v katerem trajno veljajo druga pravila in delujejo druge institucije
kot v obdajajoči ga večinski družbi. Predavanje sklenejo uvidi v sodobne odzive različnih
javnosti na staroversko izročilo, ter v pomembna znanja, ki nam jih staroverstvo predaja.
Vsebine predavanja bodo ponazorjene s slikovnim gradivom in staroverskimi predmeti.
Predavala bo dr. Cirila Toplak, redna profesorica političnih znanosti na Fakulteti za
družbene vede Univerze v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!